Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne vyhlasujú 24. ročník súťažnej prehliadky výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím - Výtvarný salón ZPMP 2019. Svoje jedinečné práce môžete posielať do 30. júna 2019 na adresu: ZPMP Komárno, Priateľstva 2, 945 01 Komárno, s označením na obálke: "Výtvarný salón ZPMP 2019".

Prehliadky výtvarnej tvorby ľudí s mentálnym postihnutím priťahujú pozornosť už 24 rokov! Stovky kresieb, malieb, keramických a textilných dielok sa predstavovali každoročne najskôr v Bratislave, ale v posledných rokoch aj v  Trenčíne, Martine, Malackách, Dunajskej Strede, vo Vranove nad Topľou, v Poprade, Nitre, Pezinku, vo Zvolene... Tento rok sa súťažná prehliadka uskutoční v Komárne.

Cieľom Výtvarného salóna je oboznámiť širokú verejnosť s výtvarným nadaním ľudí s mentálnym postihnutím, ktorí majstrovsky pracujú s farbami, hlinou, textilom, počítačom či drevom. Chceme prezentovať ich talent a kreativitu s akou vidia a stvárňujú svoj svet. Ukázať jeho farby a emócie, predstavy a pocity, ktorými žijú.

Pravidlá účasti

Vrátenie prác:

Práce,  ktoré  majú  byť  vrátené  autorom,  musia  byť   na   zadnej   starne  označené symbolom „V“ červenou farbou.
ZPMP v  SR nemá finančné  prostriedky na  spätné posielanie prác. Vrátené budú len práce označené symbolom „V“, a to formou dobierky.

 Na základe rozhodnutia odbornej poroty  budú na Výtvarnom salóne ZPMP 2018 udelené tieto ocenenia:
- Cena Grand prix
- Cena za kolektívnu prácu
- Ceny pre jednotlivcov
- Cena za keramiku
- Cena za stvárnenie témy: Čo by som si prial, keby som mal jedno želanie?

Termín a miesto zberu prác:

Práce posielajte do 30. júna 2019 na  adresu: ZPMP Komárno, Priateľstva 2, 945 01 Komárno, s označením na obálke: „Výtvarný salón ZPMP 2019".

Záverečné ustanovenie organizátorov súťaže:

Vzhľadom na vysoký počet účastníkov nie je možné vystaviť všetky zaslané práce. O výbere prác  na  výstavu  a o oceneniach  rozhodne odborná  porota zložená  zo  zástupcov ZPMP a výtvarníkov.

ZPMP v SR si vyhradzuje právo ponechať si víťazné práce na  reprezentačné účely ZPMP v  SR na Slovensku a v zahraničí, na prezentačné výstavy na Slovensku a aukcie, z ktorých výťažok môže byť použitý na propagáciu, medializáciu a zvýšenie kvality života  ľudí s mentálnym postihnutím. Prihlásením  autora výtvarného  diela do súťaže „Výtvarný salón“, doručením diela do súťaže, autor dáva svoj výslovný súhlas s použitím diela a s majetkovým nakladaním diela ZPMP v SR na tento uvedený účel.

Kontakt

  Informácie týkajúce sa zasielania prác poskytne Iveta Šoókiová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., ostatné informácie PhDr. Iveta Mišová, e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..