Sebaobhajovanie: Rola asistenta

V termíne od 6.do 7. septembra 2012 sa vo Varšave uskutoční workshop s názvom “Sebaobhajovanie: Rola asistenta”. Účastníkmi workshop-u budú asistenti skupín sebaobhajcov a samotní sebaobhajcovia.

Hlavným cieľom workshop-u je hovoriť o rozličných podobách asistentských rolí v krajinách V4 a porovnať ich. Ďalšími témami, ktoré sa počas workshop-u otvoria budú: problémy asistentov a ich riešenia (vo vzťahu k práci so skupinami sebaobhajcov), technológie a trendy, ktoré asistenti využívajú pri práci so skupinami. Výstupy z workshop-u budú neskôr dostupné on-line ako súčasť metodologickej brožúry. Tento workshop bude posledný, štvrtý, ktorý zorganizujeme v rámci projektu “Posúvame sa ďalej” podporeného Medzinárodným Višegrádskym Fondom.