Prieskum potrieb ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín

V roku 2015 sme zrealizovali prieskum potrieb v oblasti sociálnych služieb ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín, ktorí sú členmi  v organizáciách ZPMP v SR. Do prieskumu sa zapojilo 402 rodín s členom s mentálnym postihnutím, osoby so zdravotným postihnutím, či opatrovatelia. Prinášame vám niektoré zo zaujímavých informácii. Výsledky z celého prieskumu, údaje podľa krajov si môžete pozrieť nižšie v priložených dokumentoch.

V posledných rokoch vedieme časté diskusie o tom, aké druhy sociálnych služieb na Slovensku máme, aká je ich dostupnosť. Vo všeobecnosti prevláda názor, že sociálne služby sú nedostatkové, najmä komunitné služby. Čo vypovedali účastníci prieskumu? Aké sú ich predstavy napr. o bývaní?

Bývanie s rodinou s využívaním odľahčovacích služieb

Výsledky poukázali  na skutočnosť, že ak by nemohli žiť tam, kde žijú dnes, vo veľkej miere by uprednostnili buď týždenné pobytové zariadenia, resp. podporované bývanie.  Nepotvrdzuje sa tým často krát prezentovaný názor, že rodiny chcú umiestňovať príbuzných do celoročných domovov sociálnych služieb. Model podobný bežnému životu v rodine.

O aké odľahčovacie služby by mali rodiny záujem?

Na výber boli dve možnosti, krátkodobé opatrovanie v prípade krízovej situácie a  krátkodobé opatrovanie na zabezpečenie voľna, regenerácie. Z celkového počtu 402 rodín až 330 rodín by malo záujem odľahčovacie služby aspoň 1 – 2 týždne v roku.

V čom potrebujú rodiny najčastejšie poradiť?

Rozdiely v záujem o druh poradenstva medzi jednotlivými krajmi nebol  veľmi významný, vo všetkých krajoch bol na prvom mieste výrazný záujem o sociálno právne poradenstvo.

S akými ťažkosťami sa museli ľudia s mentálnym postihnutím vyrovnávať  v každodennom živote?

Peniaze a opäť peniaze...

V čom pociťujú najväčší nedostatok pomoci, aký druh služby im najviac chýba?

Na úradoch je to zložité, na koho sa mám obrátiť?

Zopár autentických výpovedí, v ktorých sú uvedené predstavy, návrhy na služby a pod.:

Prieskumom sme získali veľké množstvo informácií a obraz o situácii 402 ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín.

Za spoluprácu ďakujeme predsedom a riaditeľom 26 členských organizácií, ktoré sa zapojili do prieskumu a distribuovali dotazníky do rodín, resp. zariadení. Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí boli ochotní podeliť sa s nami o svoje názory a životné skúsenosti.

Osoby  zapojené do prieskumu žijú v súčasnej dobe s rodičmi 80,3%, v Domovoch sociálnych služieb celoročného typu 12,7%, v Zariadení podporovaného bývania 2,5%, iná možnosť 4,5%.

 

Spracovala: PhDr. Iveta Mišová

Grafy: Ing. Miroslav Mišo

Podrobnejšie informácie o prieskume nájdete v týchto dokumentoch:
- Dotazník - výsledky a grafy (.xlsx)
- Otvorené otázky a odpovede (.docx)
- Prieskum - prezentácia (.ppt)
- Tabuľka - poradenstvo (.docx)
- Tabuľky (.docx)