Font Size

Layout

Cpanel

Aktuálne prebiehajúce aktivity pre ľudí s MP

Aktuálne zastrešujeme tieto aktivity pre ľudí s mentálnym postihnutím:

Tréning zodpovednosti

Cieľom tohto vzdelávania je poskytnúť ľuďom s mentálnym postihnutím potrebné informácie o ich právach a možnostiach, ako svoje práva uplatňovať, ale aj o ich právnej zodpovednosti a povinnostiach. Vzdelávanie realizujeme od októbra 2014, ukončíme ho v júni 2015. Stretávame sa dvakrát do mesiaca, pričom jedno stretnutie trvá dve hodiny.

Vytvorili sme sedem vzdelávacích skupín v týchto mestách: Bratislava (3 skupiny), Dunajská Streda (1 skupina), Detva (1 skupina), Lučenec (1 skupina), Poprad (1 skupina).

V Bratislave sa stretnutia konajú každý párny utorok o 16:00 a každú párnu stredu o 14:00 a o 16:00.

Stretnutia sebaobhajcov

Cieľom je sprostredkovať klientom čo možno najviac informácii v im prijateľnej forme a podporovať rozvoj sociálnych a komunikačných kompetencií. Sebaobhajca sa učí byť zodpovedným sám za seba, spoznať a hájiť svoje práva, lepšie pochopiť prežívanie a správanie seba aj iných ľudí, učí sa reagovať na svoje potreby, identifikovať a realizovať svoje sny, plány. Sebaobhajovaním sa taktiež posilňujú a upevňujú už získané schopnosti a zručnosti, neustále sa rozvíjajú ďalej, ľudia s mentálnym postihnutím si tu budujú potrebnú sebadôveru, schopnosti sebaprezentácie, efektívnej komunikácie. To ich postupne vedie k osamostatneniu, sebarealizácii, nezávislému životu.

V Bratislave sa stretávajú 3 skupiny, a to každý nepárny utorok o 16:00 a každú nepárnu stredu o 14:00 a o 16:00.

Klub sebaobhajcov

Na klubové stretnutia môžu účastníci chodiť podľa svojej chuti, nálady, potreby. Účasť je úplne dobrovoľná a kapacita je limitovaná len veľkosťou miestnosti. Stretnutia nie sú štrukturované. Je tu priestor na komunikáciu, zábavu, tanec, spev, hry... Klub sebaobhajcov je určený účastníkom od 16 rokov. Stretáva sa každý štvrtok o 16:00 vo vzdelávacej miestnosti RC ZPMP v SR v Bratislave. 

Klub seniorov

Na klubové stretnutia môžu účastníci chodiť podľa svojej chuti, nálady, potreby. Účasť je úplne dobrovoľná a kapacita je limitovaná len veľkosťou miestnosti. Stretnutia nie sú štrukturované. Je tu priestor na komunikáciu, zábavu, tanec, spev, hry... Klub seniorov je určený ľuďom vo veku 45 rokov a viac. Stretáva sa každý pondelok o 14:00 vo vzdelávacej miestnosti RC ZPMP v SR v Bratislave.

 

 

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Vlastný virtuálny server od 5,65 € od WebSupport.sk

Práve tu je 89 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Užitočné Archív Aktuálne prebiehajúce aktivity pre ľudí s MP