Verejná zbierka pre centrum BIVIO

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR oznamuje, že počas verejnej zbierky s názvom Centrum BIVIO, ktorá bola povolená Okresným úradom Bratislava, Odbor všeobecnej vnútornej správy, registrové číslo 101-2016-090928 zo dňa 6. októbra 2016 bolo vyzbieraných 1000 euro. Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu a výstavbu vzdelávaco rehabilitačného centra BIVIO v Bratislava Rači na Alstrovej ulici. Ďakujeme pekne agentúre Istropolitana Ogilvy, pánovi Králičkovi a všetkým  zamestnancom VÚB, Mlynské Nivy Bratislava.

- Predbežná správa
- Záverečná správa

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR oznamuje, že počas verejnej zbierky s názvom Centrum BIVIO 2016, ktorá bola povolená Okresným úradom Bratislava, Odbor všeobecnej vnútornej správy, registrové číslo 101-2016-103629 zo dňa 9. decembra 2016 bolo vyzbieraných 2012 euro. Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu a výstavbu vzdelávaco rehabilitačného centra BIVIO v Bratislava Rači na Alstrovej ulici. Ďakujeme pekne  agentúre Istropolitana Ogilvy, zamestnancom Slovnaft, a.s. a všetkým, ktorí prispeli do pokladničiek na Deň krivých zrkadiel 2017 v Bratislave.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR oznamuje, že počas verejnej zbierky s názvom BIVIO, ktorá bola povolená Ministerstvom vnútra, číslo SVS–OVVS32015/010969 zo dňa 26. marca 2015 bolo vyzbieraných 1535,96 €. Finančné prostriedky budú použité na rekonštrukciu a výstavbu vzdelávaco rehabilitačného centra Bivio v Bratislava Rači na Alstrovej ulici.

- Predbežná správa
-
Záverečná správa

ĎAKUJEME Vám za podporu ľudí s mentálnym postihnutím!