Font Size

Layout

Cpanel

Včasná intervencia – hlavné koncepčné zámery - Oblasti ďalšieho rozvoja

Oblasti ďalšieho rozvoja VI 

S ohľadom na priority EU politiky, ale aj pre vytvorenie podmienok pre efektívnu VI je potrebné ďalej rozvíjať nasledovné oblasti:

Komplexná stratégie: Služby RP, akokoľvek kvalitné už budú  akokoľvek kvalitné, dokážu chudobu a sociálne ekonomické znevýhodnenie rodín vyrovnávať jen čiastočne.. Pre umocnenie dlhodobých pozitív vysoko  kvalitnej RP pre deti pochádzajúce zo znevýhodnených rodín musí byť RP spojená s iniciatívami v ďalších oblastiach politiky ako  súčasť komplexnej  stratégie (zamestnanosť, bývanie, zdravie atd.).

Štandardy kvality: Existencia štandardov kvality VI a mechanizmy vyhodnocovania poskytovania VI a plnenia štandardov kvality by priniesli  zlepšenie v oblasti služieb RP.

Verejné výdaje a investície: Sme svedkami tendencie, že sa VI dostáva menšej  pozornosti a nedostatočného financovania než ktorejkoľvek ďalšej fáze pomoci dieťaťu –napr. vzdelávaniu , a to i navzdory dôkazom,  že je VI predstavuje efektívnejšie vynaloženie finančných prostriedkov než intervencia v neskoršom veku.

Kvalifikovaný personál: Motivovať, vzdelávať a udržať vo VI odborníkov s príslušnou kvalifikáciou predstavuje náročnú úlohu, lebo v oblasti integrácie, starostlivosti a deti s poruchami vývinu v špecializácii VI sa kladie stále vyšší dôraz na zvyšovanie kvalifikácie. Cieľom je vytvorenie a zavedenie do praxe nových kvalifikácií pre pracovníkov v oblasti VI. Taktiež je potrebné sa zamerať na otázky kvality a vhodnosti kurikúl a na spôsoby ako analyzovať osvedčené postupy a nachádzať v nich ponaučenie.

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 239 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Témy Včasná starostlivosť Včasná intervencia – hlavné koncepčné zámery