Font Size

Layout

Cpanel

Včasná intervencia z pohľadu pediatra a sociálneho pracovníka

Zuzana Krchňavá, Mária Šustrová
Trizómia 21, o.z.

Včasná intervencia je relatívne samostatnou oblasťou starostlivosti o deti s poruchami vývinu od narodenia do troch, resp. až do šiestich rokov, ako aj o ich rodiny. Jej súčasťou je diagnostika, rehabilitácia, poradenstvo a terapia. Paradoxne v SR nie je súčasťou oficiálnej zdravotníckej starostlivosti. Máme niekoľko kvalitných zariadení, ambulancií pre včasnú diagnostiku a terapiu, centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, ale v porovnaní so zahraničím v nich chýbajú služby tímov odborníkov a mobilné formy práce. Lekári pracujúci v zdravotníckych zariadeniach vykonávajú svoju prácu dobrovoľne.

 

Cieľovou skupinou včasnej intervencie sú deti s narušeným vývinom. Poskytovanie komplexných služieb a poradenstva sa zameriava aj na rodinu dieťaťa, pretože v ranom veku je dieťa stimulované predovšetkým prostredníctvom rodičov. Čím viac a čím skôr je rodina zaangažovaná do včasnej intervencie, tým lepšie výsledky dieťa nadobudne. Programy včasnej intervencie poskytujú rodičom potrebné informácie a možnosť osvojiť si praktické schopnosti stimulácie vývinu dieťaťa v domácom prostredí.

Včasná intervencia predstavuje praktický koncept pomoci deťom s poruchami vývinu v oblasti klinicko-medicínskej diagnostiky a terapie, včasnej výchovy a sociálnej pedagogiky a sociálnej práce.

Naše skúsenosti z praxe sa týkajú predovšetkým včasnej intervencie zameranej na deti s Downovým syndrómom, menej na deti s autizmom a inými vývinovými poruchami. Počas prípravy v odbore Včasná starostlivosť – intervencia pracovala profesorka Šustrová na dvoch zahraničných oddeleniach – vo francúzskom Roubaix (CAMPS Centre d´Aide Medico-pedagogique sociale) v roku 1992 a neskôr v roku 1995 v americkom centre (Child Development Centre). V oboch centrách sa starostlivosť o deti s poruchami vývinu koncentrovala na deti od narodenia do siedmeho roku života. V tíme odborníkov okrem vývinových pediatrov a lekárov špecialistov boli psychológovia, špeciálni a liečební pedagógovia, logopédi, sociálni pracovníci a iní odborní zdravotnícki pracovníci (fyzioterapeuti). Každý z odborníkov vyšetril dieťa v prítomnosti rodičov zvlášť a navrhol vlastný terapeutický plán. Po stretnutí všetkých odborníkov sa pripravil plán komplexného terapeutického postupu. V prípade akýchkoľvek problémov v rodine boli k dispozícii mobilné služby, t.j. návštevy odborníkov v rodine.

Pediatri – vývinoví pediatri, mali po atestácii z pediatrie skúsenosti s prácou s deťmi s rôznymi vývinovými poruchami. V našich podmienkach by to bol pediater s praxou navyše na detskej neurológii, fyzioterapii a so skúsenosťami v oblasti sociálnej pediatrie.

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 100 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Témy Včasná starostlivosť Včasná intervencia z pohľadu pediatra a sociálneho pracovníka