Font Size

Layout

Cpanel

Včasná intervencia z pohľadu pediatra a sociálneho pracovníka - Včasná intervencia pre rodiny detí s Downovým syndrómom

 

Včasná intervencia pre rodiny detí s Downovým syndrómom

Pri Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave existuje už 15 rokov centrum pre deti s Downovým syndrómom, ktoré možno považovať za model komplexnej zdravotno-sociálno-pedagogickej starostlivosti o deti s poruchami vývinu. Včasnú intervenciu v ambulancii Downovho syndrómu zabezpečuje tím pracovníkov – lekár špecialista, zdravotná sestra a sociálny pracovník. Zahŕňa teda medicínsku diagnostiku a dlhodobú zdravotnú starostlivosť, ale pomáha aj s problémami pri starostlivosti a výchove dieťaťa s Downovým syndrómom a zabezpečuje sociálne poradenstvo pre jeho rodinu. Rieši tak aj sociálne problémy jednotlivých členov rodiny, ktoré vznikajú pri spolunažívaní v ich vlastnom sociálnom prostredí.

Kľúčom k efektívnej podpore pre rodiny detí s mentálnym postihnutím je poznanie, že hlavným problémom nie je ich dieťa a jeho zdravotné postihnutie, ale skôr prekážky v spoločnosti, obmedzenia v životnom prostredí, ktoré im bránia v plnej miere sa zúčastniť na spoločenskom živote, na vzdelávaní, spoločenských, voľno-časových aktivitách, zaradení sa do pracovného procesu a podobne.

Hlavnou úlohou včasnej intervencie v tejto ambulancii je pomáhať rodinám detí s DS, aby sa mohli v čo najväčšej možnej miere zapojiť do bežného života spoločnosti. K tomu patrí dôsledná zdravotná starostlivosť, ale aj sociálne poradenstvo, aby mala rodina dieťatka s postihnutím vytvorené životné podmienky, ktoré im umožnia žiť plnohodnotne. Dôležitá v tomto snažení je spolupráca. Chceli by sme zdôrazniť, že nejde iba o spoluprácu medzi jednotlivými odborníkmi, ktorá samotná v našich podmienkach často chýba. Dôležité je do spolupracujúceho tímu v prvom rade prizvať klienta – dieťa či dospelého človeka s DS a jeho rodičov, príbuzných. Oni najlepšie vedia, kde majú problémy a často vidia aj možnosti ich riešenia. Nie je možné vynechať samotné rodiny z procesu pomoci a podpory. Len v úzkej spolupráci rodiny a všetkých pomáhajúcich odborníkov môže vzniknúť efektívny postup na riešenie medicínskych, ale aj sociálnych problémov týchto rodín.

Rodiny, ktoré vychovávajú dieťa s DS, sú veľmi často znevýhodňované a ohrozené súborom viacerých nepriaznivých faktorov, ktoré ich môžu viesť k psychickej (emocionálnej) alebo materiálnej nepohode. Včasnou intervenciou sa snažíme zabezpečiť optimálny rozvoj dieťatka s Downovým syndrómom (zdravotný, sociálny) a prispieť k zlepšeniu kvality života týchto detí a ich rodín.

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 75 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Témy Včasná starostlivosť Včasná intervencia z pohľadu pediatra a sociálneho pracovníka