Font Size

Layout

Cpanel

Včasná intervencia z pohľadu pediatra a sociálneho pracovníka - Špecifiká práce s rodinami s novorodencom a malým dieťaťom s DS

 

Špecifiká práce s rodinami s novorodencom a malým dieťaťom s DS

Na prvé vyšetrenie do ambulancie prichádzajú rodičia väčšinou neistí. Dôležité je dbať na príjemnú uvoľnenú atmosféru, prelomiť ľady, komunikovať s rodičmi citlivo, pozitívne, pochváliť dieťatko. Dať priestor rodičom novorodenca alebo malého dieťatka s DS vyrozprávať sa zo svojej skúsenosti z tehotenstva, pôrodu, oznámenia diagnózy. Každý príbeh je pre odborníkov cenným zdrojom informácií o tom, do akej miery sa rodine podarilo vyrovnať s diagnózou Downov syndróm, ako sú informovaní o tejto problematike. Mnohým rodinám chýbajú vedomosti, ako sa správne starať o dieťatko s DS, ako mu zabezpečiť optimálny rozvoj, na čo majú nárok, aké sú ich možnosti. Včasnou návštevou špecializovanej ambulancie je možné predísť problémom. Dieťa, ktoré dostáva od narodenia potrebné stimuly, môže napredovať oveľa lepšie. Bohužiaľ osveta zo strany odborných lekárov je ešte stále slabá.

V našej ambulancii zabezpečujeme deťom komplexnú zdravotnú starostlivosť pozostávajúcu z precíznej medicínskej a sociálnej anamnézy, odberu krvi na základné hematologické a biochemické vyšetrenia a špecializované vyšetrenia včítane imunoprofilu, skríningu na celiakiu, hormónov, funkcie štítnej žľazy, niektorých vitamínov, stopových prvkov a podľa anamnestických údajov a fyzikálneho vyšetrenia aj iných potrebných vyšetrení (ASLO, Anti-DN-áza a iné serologické vyšetrenia). Súčasťou vyšetrenia je nutričné poradenstvo, demonštrácia orofaciálnej stimulácie a iné podľa potreby. Ku každému pacientovi s Downovým syndrómom pristupujeme individuálne podľa jeho potrieb, potrieb jeho rodiny a klinického stavu. Výstupom vyšetrenia je komplexná zdravotná správa pre všeobecného lekára pre deti a dorast s odporučeniami liečby, liečebných postupov a iných odborných vyšetrení.

V rámci sociálneho poradenstva ako súčasti včasnej intervencie pre rodiny s malými deťmi s DS ponúkame základné informácie o možnostiach rozvoja dieťaťa, smerujeme rodinu na vhodných špecialistov z ich regiónu, ale odovzdáme aj kontakty na občianske združenia a svojpomocné skupiny z okolia ich bydliska či rodičov detí s rovnakou diagnózou, ktorí sú si mnohokrát navzájom veľkou oporou a pomocou. Vysvetľujeme možnosti vzdelávania dieťaťa, pomáhame rodičom zorientovať sa v zákonných normách zo sociálnej sféry, poskytujeme poradenstvo v oblasti kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia.

Keďže ambulanciu pre ľudí s DS navštevujú ľudia z celého Slovenska, sociálny pracovník potrebuje mať zmapované možnosti pomoci a podpory pre svojich klientov v každom regióne republiky. Len tak môže adekvátne pomôcť a poradiť.

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 72 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Témy Včasná starostlivosť Včasná intervencia z pohľadu pediatra a sociálneho pracovníka