Font Size

Layout

Cpanel

Včasná intervencia - súčasná prax v SR, európske modely a trendy - O projekte Európsky prístup k vzdelávaniu profesionálov v oblasti včasnej intervencie

Je všeobecne známe, že včasná diagnostika a včasná intervencia u detí s poruchami psycho-motorického vývinu je problematika veľmi zložitá a multidisciplinárna a aj preto dodnes u nás nemožno hovoriť o jej systémovom zabezpečovaní. V rokoch 2004 – 2006 bolo Slovensko jedným z partnerov medzinárodného projektu Európsky prístup k vzdelávaniu profesionálov v oblasti včasnej intervencie, ktorý gestorovalo Rakúsko. Ďalšími partnermi projektu boli: Belgicko, Estónsko, Grécko, Taliansko, Lotyšsko, Rumunsko, Španielsko a Česká republika ako strategický partner.

Cieľom projektu bolo:

  • vytvoriť štruktúru Európskej študijnej osnovy (curriculum) pre profesionálov, ktorí pracujú v oblasti včasnej intervencie u detí,
  • dať profesionálom možnosť hodnotiť a akreditovať svoje predchádzajúce tréningy, na základe tejto Európskej študijnej osnovy,
  • dať vzdelávacím inštitúciám možnosť porovnať svoje výučbové ponuky v oblasti včasnej intervencie s touto Európskou osnovo

Ukázalo sa, že v Európe fungujú rôzne modely včasnej intervencie:

a) Stredoeurópsky model – založený najmä na pedagogických postupoch a na pedagogicky orientovaných tréningových modeloch (Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Luxembursko) s čiastočne definovanými tréningovými požiadavkami.  Ide o nový typ profesie „Včasná intervencia u detí”.

b) Severoeurópsky model – založený najmä na službách pre komunitu, s rozdielnymi profesionálnymi štruktúrami v pedagogicko-psychologických centrách a habilitačných centrách, ktoré čiastočne pokrývajú oblasť včasnej intervencie.  Profesionálmi sú psychológovia, špeciálni pedagógovia, poradcovia, terapeuti, osobní asistenti bez špecifického profesionálneho vzdelania.

c) Heterogénny juhoeurópsky model – kombinuje medicínske, psychologické a/alebo špeciálne vzdelávacie modely so základnými štrukturálnymi požiadavkami, napr. je tu ponuka španielskej alebo portugalskej možnosti získania magisterského titulu. Profesionálmi sú lekári, psychológovia, špeciálni pedagógovia, poradcovia, terapeuti s čiastočným špecifickým profesionálnym vzdelaním.

d) Východoeurópsky model – stále podporuje iba medicínske postupy, pokiaľ ide o profesionálov a ich vzdelávanie. Profesionálmi sú lekári, terapeuti, špeciálni pedagógovia – prevažne bez špecifického profesionálneho vzdelania.

Výstupmi tohto medzinárodného projektu boli:

  • možnosť získať Európsky vzdelávací certifikát Včasná intervencia na základe ECTS,
  • vypracovanie priameho sebahodnotiaceho inštrumentu pre vyhodnotenie formálneho a
  • neformálneho vzdelávania pre profesionálov a pre vzdelávacie inštitúcie,
  • vytvorenie dočasných certifikačných komisií, pozostávajúcich z predstaviteľov rôznych vzdelávacích inštitúcií, tvorcov vzdelávacích programov, z profesionálnych organizácií a zo zástupcov užívateľov (rodičov detí so zdravotným postihnutím).

Po ukončení tohto medzinárodného projektu bola a je snaha pokračovať v príprave profesionálov pre včasnú intervenciu, ale zatiaľ sa realizovali iba ďalšie projekty cez rezort zdravotníctva: Vyšetrenia psycho-motorického vývinu vo všeobecnej pediatrickej starostlivostiPilotáž skríningov psycho-motorického vývinu pre 2.- 11. preventívnu prehliadku (0-4 rokov) a najmäúčasť na medzinárodnom projekte (Katedra liečebnej pedagogiky na PFUK): Európska iniciatíva za kompetentnosť vo včasnej intervencii (2011 – 2013).

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 627 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Témy Včasná starostlivosť Včasná intervencia - súčasná prax v SR, európske modely a trendy