Font Size

Layout

Cpanel

Kto sme?

Sme občianske združenie založené v roku 1980. V súčasnosti máme viac ako 10 000 členov v miestnych združeniach po celom Slovensku.

Naším cieľom je zabezpečiť, aby aj v živote ľudí s mentálnym postihnutím boli samozrejmosťou základné ľudské práva. Aby mohli pracovať, vzdelávať sa, oddychovať, mať rodinný život a priateľov. Aby boli akceptovaní takí, akí sú...

Aké sú naše aktivity?

 01Obhajoba práv a záujmov
Presadzujeme práva a záujmy ľudí s mentálnym postihnutím voči štátnej politike a legislatíve. Bojujeme proti diskriminácii ľudí s mentálnym postihnutím. Pripomienkujeme návrhy zákonov a iniciujeme vznik nových právnych noriem. Spolupracujeme s odborníkmi a ďalšími organizáciami, so samosprávou. Sme členmi významných slovenských aj medzinárodných organizácii.

02Rúcanie predsudkov
Pre širokú verejnosť každoročne usporadúvame celoslovenské kultúrne akcie - Výtvarný salón ZPMP, Deň krivých zrkadiel... Taktiež robíme kampane pre zvýšenie povedomia o problematike ľudí s mentálnym postihnutím.

03Sebaobhajovanie
Sebaobhajovanie, to sú pravidelné stretnutia dospelých ľudí s mentálnym postihnutím. V skupine hovoria o svojich radostiach i starostiach. Spoznávajú samých seba a svoje potreby. Dozvedajú sa o svojich právach a povinnostiach. Sebaobhajovanie im prináša do života sebavedomie, lepšie komunikačné a sociálne zručnosti. A priateľov.

04Vzdelávanie
Organizujeme vzdelávacie kurzy, konferencie a semináre. Pre ľudí s mentálnym postihnutím, odborníkov, rodičov, dobrovoľníkov... Vydávame informačné letáky, brožúry, odborné manuály. Prekladáme zaujímavé zahraničné publikácie.

05Sociálne poradenstvo
Poskytujeme bezplatné poradenstvo deťom i dospelým ľuďom s mentálnym postihnutím, ich rodičom, opatrovníkom... Odborne poradíme v otázkach bývania, vzdelávania, zamestnávania či sociálnych služieb. Odporučíme ďalších odborníkov, ak je to potrebné. Pomôžeme zorientovať sa v sociálnych zákonoch, v otázkach týkajúcich sa sociálnoprávnej ochrany a spôsobilosti na právne úkony.

06Pobyty
Každý rok organizujeme rekondično-integračné pobyty pre ľudí s mentálnym postihnutím a ich asistentov. Podľa možností aj víkendové pobyty či pobyty pre rodiny s deťmi. Pobyty sa vždy konajú na zaujímavom mieste. Sú plné smiechu, tvorivých, športových i vzdelávacích aktivít. Spájajú ľudí z celého Slovenska, ktorí by sa inak nestretli. Niektoré priateľstvá už vydržali roky...

07Časopisy
Vydávame dva časopisy. Informácie ZPMP prinášajú svojim čitateľom zaujímavosti zo sociálnej oblasti. Informujú o novinkách v legislatíve, predstavujú zariadenia sociálnych služieb, pozývajú na zaujímavé podujatia, spovedajú v rozhovoroch významné osobnosti. Majú celoslovenský záber, informácie  prinášajú i zo zahraničia. To sme my je časopis (pre) ľudí s mentálnym postihnutím. Sú v ňom zverejňované ich vlastné články. Výnimočnosť časopisu spočíva v tom, že je písaný jednoduchým štýlom.

 

  Stanovy združenia si môžete pozrieť TU.

  Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať!

 

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 205 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home O nás