Font Size

Layout

Cpanel

Aj ľudia zbavení spôsobilosti na právne úkony môžu voliť

Nález Ústavného súdu SR sp. zn. PL.ÚS2/2016 z 22. marca 2017 hovorí o tom, že právo voliť vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov dňa 4.11.2017 majú tiež ľudia, ktorí sú pozbavení spôsobilosti na právne úkony. Tento nález prináša zásadnú zmenu pri výkone volebného práva. Odporúčame sa zaujímať o to, či ste ako volič zapísaný v stálom zozname voličov.

Čítať ďalej...

Boli sme v Prahe!

16. septembra sme sa vydali na cestu do Prahy, kde sa konali workshopy sebaobhajcov na tému „Sebaobhajovanie a rodina“. Workshopy boli zorganizované pod taktovkou českých kolegov zo SPMP ČR, v spolupráci s ďalšími krajinami V4 – Slovenskom, Poľskom a Maďarskom.

Čítať ďalej...

Máme komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím: je ňou JUDr. Zuzana Stavrovská

Zákon č. 176/2015 Z.z komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 25.06.2015, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2015.

Národná rada SR Vás dňa 02.12.2015 Vás zvolila za historicky prvú Komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím. Prečo ste prijali kandidatúru na túto pozíciu a v čom vidíte svoju úlohu ?

Dostala som dôveru reprezentatívnych organizácií obhajujúcich práva ľudí so zdravotným postihnutím a preto som prijala kandidatúru s veľkou úctou k ľuďom so zdravotným postihnutím. Môj záujem vykonávať túto funkciu je vyústením mojich doterajších aktivít v oblasti obhajoby práv a právom chránených záujmov ľudí so zdravotným postihnutím. Vidím veľkú možnosť túto prácu vykonávať v oveľa širšom rozsahu, túto problematiku poznám, vykonávam ako dobrovoľník desiatky rokov,  ako advokátka 14 rokov, priamo denne riešim obhajobu ľudí so zdravotným postihnutím. Táto oblasť je mi veľmi blízka, ako advokátke sa mi podarilo dosiahnuť niekoľko významných rozhodnutí.

Vidím tiež veľkú možnosť vytvoriť aj systémové zastrešenie obhajoby ľudských práv ľudí so zdravotným postihnutím, pritom je nevyhnutné vychádzať z doterajších aktivít mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti obhajoby práv ľudí so zdravotným postihnutím a z potrieb ľudí so zdravotným postihnutím.

Čítať ďalej...

Súd rozhodol - Ela sa bude vzdelávať v bežnej škole s ostatnými deťmi

BRATISLAVA - Dňa 27. 10. 2015 bolo doručené rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý po prvýkrát na Slovensku rozhodol o tom, že deti so zdravotným postihnutím majú právo na inkluzívne vzdelávanie a zaistenie primeraných úprav.

V rozsudku č.k. 7Sžo/83/2014 Najvyšší súd uviedol, že právo na inkluzívne vzdelávanie podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím má vyššiu právnu silu ako školský zákon a všetky školské orgány sú viazané Dohovorom. Tento rozsudok má význam pre tisíce detí so zdravotným postihnutím, ktoré nemajú možnosť byť vzdelávané v inkluzívnom prostredí a sú segregované v špeciálnych školách či triedach.

Čítať ďalej...

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 206 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Témy Blog