Font Size

Layout

Cpanel

Sebaobhajovanie - šanca pre ľudí s mentálnym postihnutím V

Máme veľkú radosť z toho, že môžeme vďaka podpore z Ministerstva spravodlivosti SR realizovať pokračovanie projektu Sebaobhajovanie - šanca pre ľudí s mentálnym postihnutím V. Cieľom projektu je:

  • posilniť integráciu ľudí s mentálnym postihnutím
  • posilniť schopnosti presadzovať svoje práva
  • posilniť spoluprácu na rôznych úrovniach
  • rozšíriť ponuku edukačných materiálov v zrozumiteľnej a dostupnej podobe pre ľudí s mentálnym postihnutím a pre odborníkov pracujúcich s nimi.

Hlavnou náplňou projektu je interaktívna práca s dospelými ľuďmi s mentálnym postihnutím od mája do decembra 2021. Ide o skupiny sebaobhajcov, ktorí sa  spoločne stretávajú a spolupracujú v dvoch skupinách pod vedením skúsených lektorov. Novinkou sú aj on line stretnutia sebaobhajcov z regiónov a tých, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu stretnúť osobne. Na stretnutiach sa diskutujú rôzne témy a ich súčasťou je i špecializované sociálne poradenstvo. Naplánovaný je letný celoslovenský workshop sebaobhajcov,  ktorého témou budú ľudské práva a ich implementácia v praxi.

Novinkou tohtoročného projektu bude tvorba edukačných materiálov formou inštruktážnych videí s témou sebaobhajovania a ľudských práv, využiteľná nielen pre samotných sebaobhajcov, ale aj v rámci vzdelávania a pre vznik nových skupín sebaobhajcov. Šírenie metodiky a témy sebaobhajovania podporíme aj druhým vydaním publikácie Sebaobhajovanie – od myšlienky k činom, príručka (nielen) pre odborníkov.

 

 Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike.

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 372 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home BIVIO Projekty Aktuálne projekty Sebaobhajovanie - šanca pre ľudí s mentálnym postihnutím V