Font Size

Layout

Cpanel

Sebaobhajovanie - šanca pre ľudí s mentálnym postihnutím

Od začiatku mája do konca decembra 2017 realizujeme na Republikovej centrále ZPMP v SR nový projekt. Jeho cieľom  je posilniť integráciu ľudí s mentálnym postihnutím  prostredníctvom realizácie špeciálnych aktivít (kurzy sebaobhajovania) pre túto skupinu a prostredníctvom zostavenia a vydania knižnej publikácie zameranej na ľudské práva určenej odborníkom pracujúcich s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Projekt smeruje k posilneniu schopností presadzovať ľudské práva sebaobhajcami. Ich ľudské práva bývajú často neuznávané alebo ignorované  vo viacerých oblastiach života.

 

Do kurzu sa zapojilo celkom 38 sebaobhajcov, ktorí pracovali v štyroch nezávislých skupinách. Zaoberali sa témami ako napr. právo na slobodu a súkromie, právo na prácu, zamestnávanie, právo na rodinný život, voľby a pod. Celkovo sa konalo 49 stretnutí.

Paralelne s touto aktivitou skupina štyroch odborníkov písala a zostavovala knižnú publikáciu, ktorá je manuálom pre odborníkov na to, ako založiť skupinu sebaobhajcov, ako ju viesť, aké metódy a nástroje používať pri jej vedení, ako ju motivovať a koordinovať.

Je dôležité uvedomiť si, že sebaobhajcovia sú dospelí ľudia a ako takým k nim treba aj pristupovať. Na druhej strane ide o ľudí s mentálnym postihnutím, čo si vyžaduje isté špecifické komunikačné a pedagogické zručnosti, ktoré umožňujú efektívnu prácu so skupinou. Knižná publikácia pod názvom Sebaobhajovanie – od myšlienky k činom, príručka (nielen) pre odborníkov zohľadňuje tieto špecifiká, ako aj dlhoročné skúsenosti  lektorov. Okrem teoretickej časti venovanej založeniu a vedeniu skupín sebaobhajcov sú súčasťou publikácie vzdelávacie materiály na tému ľudských práv.

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 465 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Čo robíme Naše aktivity Kampane Projekty Aktuálne projekty Sebaobhajovanie - šanca pre ľudí s mentálnym postihnutím