Font Size

Layout

Cpanel

Včasná intervencia – hlavné koncepčné zámery - Závery a odporúčania z projektu

 

Závery a odporúčania vyplývajúce z projektu

Hlavné závery analýzy prevedené v roku 2010 podporili tri priority, ktoré vyplynuli z predchádzajúceho  výskumu:

Nutnosť zabezpečiť VI pre  celú populáciu : Tato priorita sa vzťahuje k cieľu aby bola VI čo najskôr k dispozícii všetkým deťom a ich rodinám, ktoré potrebujú pomoc 

Potreba zaistiť kvalitu a štandardy služieb: Tato priorita sa vzťahuje k potrebe jasne definovaných štandardov kvality služieb a opatrení v rámci VI. Vytvorenie mechanizmov pre hodnotenie služieb a zaistenie plnenia štandardov kvality môže zlepšiť efektivitu služieb, ale aj rovnakú kvalitu z hľadiska geografických rozdielov..

Potreba rešpektovať práva a potreby detí ich rodín: Tato priorita sa týka potreby vytvoriť vnímavé služby zamerané  na rodinu. Tieto služby budú  pracovať pre deti a rodiny a zapájať rodičov  do všetkých  úrovní plánovania a vytvárania služieb VI pre ich dieťa.

Z projektu VI vyplynuli štyri konkrétne odporúčania:

  1. Legislatíva a koncepčné opatrenia: Legislatíva a politika sú prvými krokmi v tomto procese. Efektívna implementácia a sledovanie koncepčných opatrení sú rovnako dôležité ako samotné opatrenia, k celému procesu je nevyhnutná aktívna angažovanosť zodpovedných aktérov , včítane politikov a ich záujem o problematiku.
  2. Role a úlohy osôb z praxe – profesionálov:  Tento bod sa týka kľúčovej role, ktorú by mali hrať pracovníci, ktorí  sa na rôznych úrovniach zúčastňujú  procesu VI.

Sem patrí:

  1. Spôsob, akým sú rodiny informované;
  2. Programy odbornej prípravy absolvované s cieľom získania schopnosti pracovať v multidisciplinárnom tíme, zdieľať spoločné diskusie a názory, efektívne pracovať s rodinami.
  3. Potreba spoločného koordinátora či vedúceho pracovníka pri poskytovaní pomoci zo strany rôznych  služieb: Tím by sa zaistila koordinácia na úrovni služieb, pracovníkov  i rodiny.
  4. Zlepšovanie a  koordinácia medzi sektormi a v rámci sektorov: Na procese sa podieľajú rôzne  sektory (zdravotníctvo, sociálne veci, školstvo) s rôznou pracovnou kultúrou, odlišnými myšlienkovými východiskami  a systémami financovania a podieľajú sa na ňom tiež pracovníci mnohých odborov s odlišným odborným zázemím. Stredobodom by mala byť rodina a služby by mali byť koordinované vzhľadom k nej.

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 45 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Témy Včasná starostlivosť Včasná intervencia – hlavné koncepčné zámery