Font Size

Layout

Cpanel

Včasná intervencia – hlavné koncepčné zámery - Záver

 

Záver

Hlavným posolstvom prezentovaného projektu VI   je najmä to, že navzdory snahám všetkých štátov a pokroku na všetkých  úrovniach, je potreba urobiť veľa pre to, aby sa dosiahlo naplnenie hlavného princípu – práva každého dieťaťa a jeho rodiny na včasnú  intervenciu, ktorú by mohli potrebovať. Prístup ku všeobecne dostupným, vysoko kvalitným a inkluzívnym službám VI je prvým krokom v dlhodobom procesu vývoja smerom k rovnakým príležitostiam pre všetkých.

V Slovenskej republike môžeme čerpať dobré skúsenosti z mnohých európskych dokumentov a praxe – je nevyhnutné venovať sa tvorbe koncepcie včasnej starostlivosti v duchu spolupráce minimálne troch spomínaných rezortov MZ SR , MŠ SR a MPSVR. Mimovládne organizácie ako je ZPMPM v SR, ale pripojila sa aj Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Organizácia Muskulárnych dystrofikov môžu byť iniciátorom zmien,  sú dobrou reflexiou pre poskytovateľov služieb a pomoci, pre politikov, štát a aj profesionálov prostredníctvom skúseností svojich členov. V tomto prípade  ich hlas síce  nie je dostatočne silný, ale hovorí o  nie dostatočnej sieti pomoci včasnej intervencie, o nedostatku služieb včasnej intervencie či v oblasti fyzioterapie, ranej stimulácie, psychologickej a liečebnopedagogickej intervencie. Rodičia hovoria aj o nedostatočnej informovanosti o možnostiach využívania existujúcich služieb  včasnej intervencie. Je preto dobré venovať sa tejto problematike intenzívne a programovo, v spolupráci rezortov, Vládneho výboru pre otázky zdravotne postihnutých občanov, MVO a rodín, najmä preto že včasná intervencia môže zásadne pomôcť dieťaťu dosiahnuť svoj potenciál, prispieť k začleneniu do spoločnosti a minimalizovať zdravotné postihnutie a jeho dôsledky.

 

Literatúra:

  • Evropská komise (2010) Communication from the Commission. Europe 2020 – A strategy for smart sustainable and inclusive growth. COM(2010) 2020
  • Evropská komise (2011) Communication on Early Childhood Education and Care (February 2011) COM(2011) 66
  • Evropský parlament (2011) European Parliament Resolution of 12 May 2011 on Early Years Learning in the European Union (I/2010/2159)
  • ECI Policy Paper 4
  • OSN (2006) Convention on the Rights of Persons with Disabilities, New York, United Nations. Elektronická verze dostupná z: http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
  • World Health Organisation (2011) World Report on Disability. Geneva, Switzerland, WHO
  • European Agency for Development in Special Needs Education 2011

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 88 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Témy Včasná starostlivosť Včasná intervencia – hlavné koncepčné zámery