Font Size

Layout

Cpanel

Sme dospelí, zvládneme to!

Nadácia Tatra banky podporila projekt Sme dospelí, zvládneme to!  sumou 500,- €. Realizácia  začala v júli a bude trvať do konca roka 2013. Ide o podporný projekt k vzdelávacím aktivitám, ktoré prebiehajú v rámci projektov Cesty k samostatnosti (blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko slovenskej spolupráce realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnermi Nadáciou Socia a Karpatskou nadáciou) a Divadlo Pozrite sa! (s finančnou podporou Ministerstva kultúry).

Cieľom projektu je podporiť rozvoj životných zručností ľudí s mentálnym postihnutím. Ľudia s mentálnym postihnutím sa cez projekt vzdelávajú prostredníctvom špecifických špeciálno pedagogických metód. Vzdelávanie zohľadňuje ich špecifiká v spôsobe a tempe prijímania informácií, v motivačných metódach, v spôsobe a rozsahu použitia metodických a didaktických pomôcok. Obsahy sú konkrétne nastavené na rôzne životné situácie a na to, aby sa ich naučili zvládať.

V rámci prebehli a prebiehajú nasledujúce vzdelávacie kurzy:

  •  Čakám návštevu kamaráta/kamarátky
    Účastníci kurzu si posilnili samostatnosť a autonómiu, oboznámili sa s tým, čo všetko obnáša očakávaná návšteva, príprava na ňu a samotná realizácia. V rámci vzdelávania prebrali témy ako napr. poriadok, upratovanie, hygiena v domácnosti, úprava prostredia, spôsob prípravy jednoduchých jedál a nápojov, starostlivosť o zovňajšok, možné očakávania návštevy. Jednotlivé témy boli prezentované teoretickými vstupmi lektorov a praktickými nácvikmi jednotlivých situácií. Kurz absolvovalo 12 dospelých ľudí s mentálnym postihnutím z celého Slovenska.

  •  Zaži prírodu všetkými zmyslami
    V tomto kurze sa účastníci venovali tomu, ako spoznávať prírodu a využiť pri tom všetky zmysly. Obsah bol  venovaný základnému členeniu prírody (živá, neživá), rozdeleniu živej prírody na rastliny a živočíchy, základným spôsobom ochrany prírody, zásadám bezpečnosti v prírode. Okrem toho mali účastníci možnosť formou rolových hier priamo trénovať rôzne situácie, ktoré v prírode a jej spoznávaní môžu nastať. Kurz absolvovalo 12 dospelých ľudí s mentálnym postihnutím z celého Slovenska.

  •  Hudobno dramatický kurz Pozrite sa!
    Uvedený kurz poskytuje priestor na to, aby si účastníci rôzne situácie a úlohy skúsili formou dramatizácie a zároveň rozvinuli svoj talent a nadanie. Pri prezentovaní  krátkych dramatizácií dochádza k rôznym situáciám (humorným, ale aj konfliktným), ktoré vytvárajú vynikajúcu východiskovú situáciu pre odbornú prácu v oblasti rozvoja životných a komunikačných zručností. (komunikačné formy a stratégie, spôsoby riešenia konfliktov, zvládanie emócií, rozvoj abstraktného myslenia,...). Ide o dôležité aspekty tohto kurzu, keďže práve takýto typ zručností má mimoriadny význam a vplyv na posilnenie autonómie človeka s mentálnym postihnutím. Súčasťou kurzu je nácvik krátkeho hudobno dramatického  predstavenia pre verejnosť. Keďže ide o dlhodobý dochádzkový kurz, je určený pre ľudí z Bratislavy a blízkeho okolia. Zúčastňovať sa ho bude 10 dospelých ľudí s mentálnym postihnutím.

 

 

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 85 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Sme dospelí, zvládneme to!