Font Size

Layout

Cpanel

Cesty k samostatnosti na medzinárodnej konferencii Europe in Action 2013

Ageing People With Intellectuala Disabilities and Their Families

V dňoch 30.5. – 1. 6. 2013 sa v slovinskej Ľubľane konala konferencia s názvom Europe in Action 2013 – Ageing People With Intellectuala Disabilities and Their Families. Organizátorom konferencia bola organizácia Inclusion Europe, ktorá obhajuje a presadzuje práva ľudí s mentálnym postihnutím na európskej úrovni.

Konferencia bola zameraná na problematiku starnutia populácie a rýchlo sa zvyšujúci počet ľudí s mentálnym postihnutím v seniorskom veku. V súvislosti s týmto faktom čelí Európa, ale v podstate aj celý svet zásadnej výzve – vytvoriť a etablovať sociálne, voľnočasové a vzdelávacie programy pre seniorov s mentálnym postihnutím.

Aj na Slovensku si uvedomujeme vážnosť situácie a v rámci projektu Cesty k samostatnosti sme sa ho rozhodli riešiť dvoma spôsobmi. Prvým je vytvorenie rehabilitačného programu pre seniorov s mentálnym postihnutím a druhým je zriadenie centra, ktoré bude z dlhodobého hľadiska podporovať a rozvíjať celoživotné vzdelávanie ľudí s mentálnym postihnutím.

Keďže ZPMP v SR dostalo ponuku aktívne sa zúčastniť konferencie, pripravili sme príspevok s informáciami o aktivitách, ktoré robíme práve v rámci projektu Cesty k samostatnosti.

Na základe porovnania ďalších prezentovaných príspevkov a na základe debát v prestávkach medzi jednotlivými pracovnými blokmi konferencie sme s pocitom zadosťučinenia skonštatovali, že naše aktivity z veľkej časti kopírujú aktuálne trendy vo vyspelých krajinách, čo nás utvrdilo v našich snahách a odhodlaní.

Viacej informácií o konferencii v anglickom jazyku získate na webovej stránke: http://www.europeinaction2013.com/

foto:

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 104 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Nachádzaš sa tu: Home Cesty k samostatnosti Cesty k samostatnosti - články Cesty k samostatnosti na medzinárodnej konferencii Europe in Action 2013