Font Size

Layout

Cpanel

Moving Forward - SK

Vďaka finančnej podpore z Medzinárodného Višegrádskeho Fondu bude ZPMP v SR a partneri Česka, Maďarska a Poľska v roku 2012 realizovať nový project s názvom “Moving Forward – The Self advocacy movement in V4 countries”. Dĺžka projektu je 1 rok.

Úvod

Hlavným cieľom projektu je rozvíjať hnutie sebaobhajcov v krajinách V4 prostredníctvom podpory a posilnenia kompetencii odborníkov, pracujúcich v oblasti sebaobhajovanie ľudí s mentálnym postihnutím.

Počas projektu zorganizujeme 4 workshopy pre odborníkov. Súčasťou projektu bude aj príprava metodologickej príručky, ktorá bude voľne dostupná na stihnutie na webových stránkach partnerov projektu.

O projekte

Projekt reaguje na nedostatok príležitostí pre rozvoj kompetencii odborníkov, zaoberajúcich sa sebaobhajovaním. Sebaobhajovanie pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím lepšie spoznať samých seba, svoje práva a povinnosti, svet, v ktorom žijú. Rozvíjanie sebaobhajovania viaže všetky krajiny V4 dohromady – od prvých krokov, ktoré sme robili spoločne, cez spoluprácu a vzájomnú inšpiráciu. Každá krajina si pritom vytvorila vlastnú metodológiu, založenú na jej vlastnej skúsenosti. Každá krajina tiež bohužiaľ čelí rovnakým problémom, napr. potrebe zlepšovať svoje zručnosti a metódy práce, ale nemá príležitosti... náš projekt je riešením práve tejto situácie.

Ciele projektu sú:

  •  Rozvoj sebaobhajovani prostredníctvom posilnenia kompetencii odborníkov
  •  Zvýšenie povedomia verejnosti a podpora šírenia sebaobhajovania do ďalších miest

Aby sme naplnili tieto ciele, budeme realizovať 2 aktivity: zorganizujeme 4 workshopy (v Bratislave, Prahe, Budapešti a Varšave), vytvoríme spoločnú metodologickú brožúru (sumár konkrétnych príkladov dobrej praxe).

Projekt má 2 cieľové skupiny – odborníkov, pracujúcich v oblasti sebaobhajovania ľudí s mentálnym postihnutím a samotných sebaobhajcov.

Partneri projektu

  • Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. (http://www.spmpcr.cz/)
  • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umyslowym (www.psouu.org.pl)
  • Értelmi Fogyatékossággal Élok és Segítoik Országos Érdekvédelmi Szovetsége (www.efoesz.hu)

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 101 návštevníkov a žiadni členovia on-line