Font Size

Layout

Cpanel

Vzdelávacie semináre pre sebaobhajcov

Po niekoľko týždňovej prestávke v čase Vianoc, sa sebaobhajci opäť začali stretávať na vzdelávacích seminároch. V januári sa 3 skupiny sebaobhajcov stretli celkovo 9-krát. Každá skupina sa za podpory svojho lídra venovala rôznym témam. Medzi najzaujímavejšie semináre patria určite Podporované bývanie 1., 2. a Medziľudské vzťahy 1.,2.

Počas seminárov venovaných Podporovanému bývaniu bol sebaobhajcom predstavený koncept podporovaného bývania. Vzhľadom na to, že semináre navštevuje aj klient takéhoto zariadenia, pripravili lídri tieto stretnutia aj s jeho pomocou a tiež s pomocou asistentky, ktorá pracuje v zariadení podporovaného bývania. Téma reflektovala záujem sebaobhajcov o túto službu a aj preto sa stretla so záujmov všetkých účastníkov seminárov.

Čo sa týka druhej menovanej témy, počas dvoch seminárov sme sa zamerali na prezentáciu rôznych foriem medziľudských vzťahov, s dôrazom na špecifikovanie kladov i menej príjemných vecí, ktoré nám vzťahy v našich životoch môžu priniesť. Práca s témou mala podobu rôznych tvorivých aktivít, počas ktorých účastníci seminárov pracovali v skupinách i samostatne.

Vo februári sa počet seminárov zvýšil – 3 skupiny sa stretli dohromady 11-krát. Téma seminárov bola tentoraz jednotná – Služby a moje práva. Semináre s touto témou boli zamerané na predstavenie kľúčových pojmov (reklamácia, záručný list, tovar, služba a pod.) rovnako ako na praktický nácvik 5 krokov „pre spokojných zákazníkov“, pomocou ktorých sme si predstavili všetky fázy nákupu:

Krok 1: Máš želanie alebo potrebu
Krok 2: Zbieraj informácie
Krok 3: Rozhodni sa
Krok 4: Máš práva a povinnosti – nezabudni na ne
Krok 5  Vyhodnoť svoje rozhodnutie.


Počas seminárov mali účastníci dostatok priestoru aj na diskusiu, v rámci ktorej si vymenili vlastné skúsenosti z nákupov služieb či tovarov. Na téme sme pracovali s použitím pracovných listov, ale veľa času vyplnili aj aktivity zamerané na precvičenie jednotlivých krokov, či už v podobe skupinových alebo individuálnych úloh.

Sledujte nás

Sme aj na sociálnych sieťach.
Sledujte nás a spojte sa s nami!

Sponzor webu:


Ďakujeme za bezplatný webhosting od firmy Websupport

Práve tu je 243 návštevníkov a žiadni členovia on-line